Střechy

Naší Hlavní činností

je výroba a opravy střešních krovů všech tvarů a velikostí i bez výkresové dokumentace.

Základní tvary střech jsou pultová, sedlová, stanová, valbová a mancardová. Tvar střechy a konstrukce krovu se volí dle velikosti stavby a požadavků na využití prostoru pod krovem. Zatížení střechy se přenáší přes šikmé části krovu na vaznice, sloupky, pozednice, vazné trámy a jiné.

Máme dlouholeté zkušenosti z oprav starých krovů a rozsáhlé poznatky, jak na krov působí "zub času". Proto při výrobě krovu uplatňujeme tyto poznatky a provádíme pouze takové spoje, které jsou prověřeny generacemi.